fredag 12 augusti 2016

HÅLL HÄSTENS LEDER FRISKA

HÅLL HÄSTENS LEDER FRISKA


För att förstå hur det kan uppstå ledskador hos hästen så bör man veta hur en frisk led ser ut och fungerar.
Leden består av ben, ledbrosk, ledvätska och ledkapsel. Benet består av ett yttre, kompakt kortikalt ben och ett inre, luckrare ben. Ledbrosket och ledvätskan fungerar som smörjmedel och är stötdämpande. Den normalt trögflytande ledvätskan produceras i ledkapselns inre lager. Synovialmembranet är i regel veckat (där finns synovialcellerna se bild) och ökar därmed ytan och på så sätt utväxlingen mellan blod och ledvätska.

Ledvätskan innehåller bland annat celler, plasma, hyaluronsyra, socker, elektrolyter och enzymer. Lederna på unghästar innehåller vanligtvis mycket mera ledvätska än vad fullvuxna hästars leder innehåller.

Ledkapsel och ligament håller samman leden och avgränsar den mot omgivningen.
Senor och ligament är mjukvävnad som, tillsammans med musklerna, verkar som förstärkning och ger mekanisk stabilitet till strukturen i leden.

När leden belastas pressas ledbrosket ihop och ledvätskan pressas ut i ledhålan och när belastningen upphör utvidgas ledbrosket och ny vätska och näring sugs in i brosket. Näringsämnena kommer in i ledvätskan när hästen rör sig och lederna används.

Ledvätskan innehåller syre och näringsämnen till lederna och håller ledytorna friska. Den smörjer leden samt fraktar bort slaggämnen och innehåller inflammationshämmande ämnen.

Motion är alltså viktig för att lederna skall hållas friska.SJUKDOM I LEDEN
Om ledvätskans kvalité försämras på grund av att synovialmembranet börjar producera mer ledvätska på grund av överansträngning eller genom skador så blir det en större friktion i ledbrosket.
Serösa ledinflammationer kan förekomma i alla leder. När man säger artros är det oftast den smärtsamma osteoartrosen (OA) men tänker på. Det är en degenerativ sjukdom som oftast börjar på grund av slitage, felaktig benställning, bristande hovvård och sår. Även fästingsjukdom och bakteriella infektioner kan orsaka inflammationer i lederna. Hos unga föl kan det uppstå en bakteriell ledinfektion. Det kan även vara en ärftlig svaghet.

Vanliga symptom vid serös artros är hälta, ledfyllnad och ökad värme. Om inte hästen motioneras tillbakabildas ledbrosket.


FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
I första hand bör man anpassa träningen efter hästens ålder och bygga på de förutsättningar hästen har. Allsidig träning minskar belastningen på leder och övrig vävnad.

God hästhållning innebär att hästen skall ha tillgång till stora hagar med varierande natur, motioneras regelbundet, utfodras med biologisk anpassad rå föda vilket betyder torrt hö och bete, naturliga fodertillskott och sist men inte minst mental omvårdnad.


Det finns många bra produkter för att understödja friska leder. Vi rekommenderar Minesyl som basfodertillskott. Beroende på vad hästen används till så kan man sätta in specifika medel som verkar understödjande. MSM är viktig för friskt ledbrosk, Glukosafor understödjer hela ledsystemet, Nypon+C för att understödja pH värdet i arbetande vävnader och den är extra förstärkt med C-vitamin som är känd för att understödja all elastisk vävnad.

Kolloidalt Silver är ett måste i stallapoteket om hästen får sårskador, Kolloidalt Silver verkar bakteriedödande.

onsdag 20 juli 2016

HÄSTENS ELEKTROLYTBALANS

HÄSTENS ELEKTROLYTBALANS


Hästen består av 60 - 70 % vatten

Det finns flera nivåer av uttorkning hos hästen och flera olika indikationer på det. En grov uppskattning av uttorkning kan man göra genom att klämma ihop en bit av huden på skuldran eller ögonlocket och notera hur snabbt det återgår till normalt igen.

Om hästen inte är uttorkad så är blodflödet normalt i huden och skinnet återgår till normalt direkt. Om det skinn som man klämt ihop påminner om ett tält och inte går tillbaka kan det indikera en farlig nivå av uttorkning.

Hästen består av 60-70 % vatten. Vätskeförluster som överstiger 10 % av kroppsvätskan är oftast livshotande för hästen. Vid mild uttorkning omkring 2-3 % har det blivit en förlängd kapilläråterfyllnadstid ned torr mun eller torra slemhinnor. Andra tecken på uttorkning inkluderar minskad aktivitet i mag- och tarmkanalen och långsam återhämtning av hjärtrytmen. Men även en mild uttorkning kan påverka hästens kondition.
Om hästen är uttorkad med 5 % så ser ögonen insjunkna ut, hudens elasticitet har försvunnit och hästen verkar svag och slö.
Måttlig uttorkning med lätt minskning av det cirkulerande blodet orsakas av låga värden på kroppssalterna natriumklorid och kalium i blodet och då triggas inte törstimpulsen igång.

Genom att inte dricka förvärras uttorkningen.  Bara för att hästen inte vill dricka betyder det inte att den inte behöver vätska utan det kan vara på gränsen till en allvarlig elektrolytobalans och då kan den vara i behov av omedelbar intravenös vätske- och elektrolytersättning.

En het dag är det möjligt för en 500 kg tung tävlingshäst att förlora 7 – 15 liter varje timme under längre tids ansträngning, långdistansritter till exempel. Under hela ritten kan den förlora stora mängder vätska, upp till mellan 20 – 40 liter, och överstiger vätskeförlusten 7-10 % av kroppsvätskan kan det leda till uttorkning och cirkulationskollaps.

En trav- eller galopphäst kan en het dag förlora upp till 7 - 8 liter vätska på en 1 600 metersbana och en het och fuktig tävlingsdag kan även en måttlig vätskeförlust sätta ner konditionen.
Hos en överhettad häst som plötsligt slutar jobba kan det uppstå blodansamlingar i musklerna, dessa ansamlingar orsakar stopp i det cirkulerande blodet vilket bidrar till tilltagande uttorkning. Om en utmattad häst vägrar att röra sig så får man massera de stora muskelgrupperna i samma rytm som hjärtslagen vilket kan hjälpa det cirkulerande blodet genom musklerna.


FÖRHINDRA UTTORKNING

Katys Jet - Bild Casie Coleman

Motion hjälper till att förhindra uttorkning. Ju bättre kondition en häst har desto mindre kräver ansträngningen av kroppen och desto mindre hetta produceras genom rörelsen och därför reduceras vätskeförlusten genom svettning.
Låt hästen dricka vid varje givet tillfälle. En varm häst kan tillåtas att dricka bara man låter den röra sig efteråt. Annars, låt den sakta svalan av och bjud honom mindre mängder vatten med jämna mellanrum.

Om hästen inte vill dricka vatten som kanske smakar annorlunda än det den är van vid så kan det vara bra att lära den dricka lite vatten med melass i. Det kan vara bra för att maskera smaken på vattnet som den inte är van vid. Eller så får man ta med eget vatten som hästen är van att dricka.

FLER SYMPTOM PÅ UTTORKNING
Symptom på saltbrist kan visa sig som att hästens päls ser ruggig ut. Andra symptom kan vara att hästen slickar på stenar och andra föremål, äter jord, biter på väggar eller krubban. Hästen kan börja slicka i sig urin och äta träck. Hos digivande ston försämras mjölkproduktionen och unghästen kan utveckla tillväxtrubbningar.


FÖR MYCKET SALT

Saltutvinning i Spanien. Senaste ”årsskörden” uppgick till 820.000 ton. Saltet används som vägsalt och för industriändamål. Bara en liten del blir bordssalt.

Det händer att hästar som inte jobbar och därmed inte svettas i kopiösa mängder ändå utfodras med mycket salt som är ”gömt” i alla olika kraftfoder som de matas med. Största problemet med för stor saltutfodring är att hästen inte har tillräcklig tillgång till vatten eller har smutsigt och oaptitligt vatten för då kan det uppstå saltförgiftning. Detta innebär matsmältningsrubbningar och i värsta fall kan hästen dö i kramper.

För höga saltkoncentrationer hämmar frisättningen av aldosteron, ett binjurebarkshormon som ingår i gruppen mineralkortikoider, hormonet understödjer balansen av elektrolyter i blodet. Hormonet reglerar saltbalansen genom att åstadkomma återvinning av salt och vatten från njurarna och utsöndring av kalium.
Vid lågt aldosteron kommer njurarna att utsöndra mycket salt vilket kan leda till blodtrycksfall, minskad blodvolym och hög puls.


ELEKTROLYTER

Hästen löddrar. Internetbild 

När hästen svettas förlorar den elektrolyter. Elektrolyter håller vattnet kvar i kroppen och behövs för att behålla hästens kroppsvikt och blodvolym. Hästen har ett känsligt system för att reglera vätskebalansen. De elektrolyter som är av största vikt är natriumklorid (vanligt koksalt) och kalium. Dessa finns i stora mängder i hästens svett vilket gör att svettningen utgör en utmaning för hästens vätskebalansreglering. En trav- eller galopphäst kan förlora 10-15 liter vätska genom svettning under en dag. En distanshäst kan på ett lopp förlora 20-40 liter. För dessa hästar krävs mer än en saltsten, de behöver definitivt ha salt i fodret. Distanshästar kan till och med behöva tillskott av salt under loppets gång eftersom de håller på så länge.
Svårast blir det att återställa natriumförlusten eftersom gräs och havre är mycket natriumfattigt lättast är att ersätta kalium eftersom det finns rikligt i hö.

Det har visat sig att snabbast återhämtning efter ett svettigt arbete får man om hästen själv dricker en saltlösning. Denna saltlösning bör innehålla 9 g per liter vatten och man bör lära hästen att dricka saltvatten men vissa kan vara svåra att få i och då kan man blanda i lite melass.

När hästen har en elektrolytbrist har svetten en skummig och tjock konsistens men ju bättre kondition en häst har desto tunnare är svetten. Det finns flera nivåer av uttorkning hos hästen och flera olika indikationer på det. En grov uppskattning av uttorkning kan man göra genom att klämma ihop en bit av huden på skuldran eller ögonlocket och notera hur snabbt det återgår till normalt igen.
Om hästen inte är uttorkad så är blodflödet normalt i huden och skinnet återgår till normalt direkt.


KALIUM OCH NATRIUMKLORID

Natriumklorid 500 g

Avsaknad av elektrolyter leder till neuromuskulär försvagning vilket betyder att musklerna svarar sakta eller inte alls på nervsignalerna genom att de arbetande musklerna frigjort dessa genom svettningen.
Förlust av natriumklorid i blodet minskar nervernas signaler till musklerna. Inte bara är natriumklorid viktig för muskelfunktionen utan natriumklorid bidrar ju till att hästen inte blir uttorkad.
Kortvarig saltförlust är vanligtvis inte ett problem men när man ökar uthållighetsträningen och hästen svettas under en längre tidsrymd, kompenserar njurarna saltförlusten genom att behålla bikarbonat från blodet vilket resulterar i en måttlig alkalos eller förhöjt pH i blodet.
När uthålligheten tränas arbetar musklerna aerobiskt (med syre) tills de blir trötta om man till exempel låter hästen klättra eller spurta. Genom större ansträngning på de arbetande muskler arbetar de anaerobt (utan syre) och producerar då mjölksyra.  En långdistanshäst är alltså mer benägna för metabolisk alkalos, än en trav- och galopphäst, om det inte produceras tillräckligt med mjölksyra för att sänka pH nivån och motverka bikarbonatet. Det är skadligt att fodra en långdistanshäst med natriumbikarbonat på grund av detta.

Kalium är en viktig elektrolyt som kontrollerar kraften i muskeln sammandragning, både skelett- och hjärtmuskulaturen. Kalium är också ansvarig för att utvidga de små artärerna så de kan förse vävnaderna med syre. Om syre- och blodförsörjningen till musklerna äventyras med kaliumförlust så uppstår muskelkramper (tying-up), korsförlamning, dålig återhämtning samt utmattningssymptom. Om utmattning, aptitlöshet eller kramper uppstår i samband med kroppsarbete bör man ge kaliumtillskott.

Kalcium- och magnesiumsalter är också elektrolyter som eventuellt bör ersättas.NJURARNA DELTAR I ELEKTROLYTBALANSEN
Njurarnas huvudsakliga uppgift är att bilda urin. Genom att reglera urinens volym, salthalt och surhetsgrad deltar njurarna i regleringen av kroppens vätskebalans. Vätskebalansen innefattar vatten, elektrolyt- och syra-bas-balans (pH).  Om hästen får saltbrist stimuleras frisättning av hormonet aldosteron. Hormonet bidrar till att hålla kroppens kalium- och natriumbalans i normala nivåer. Frisättning av aldosteron stimuleras även av enzymet renin som bildas i njurarna. Reninet i sin tur reglerar njurarnas blodtillförsel genom att höja eller sänka blodtrycket. Renin aktiverar aldosteroninsöndringen så att natrium och kloridjoner och vatten kvarhålls i organismen och på det sättet ökas blodvolymen och hjärtats minutvolym hålls så normal som möjligt.

 Från njurarna transporteras urinen via urinledarna till urinblåsan. Urinblåsans funktion omfattar mycket mer än bara den mekaniska insamlingen och utsöndringen av urin. Den påverkar njurarnas funktionella processer antingen genom att störa dem eller att stimulera dem. Blåsan påverkar, via njurarna, vätskebalansen och svarar därigenom för avlägsnandet av toxiner.

Njurarnas urinutsöndring är organismens viktigaste metod att befria sig från ämnesomsättningens vattenlösliga slaggämnen.

SYMPTOM PÅ NJURBELASTNING
Tidiga tecken på njurbelastning är att hästen är öm i ryggen framför korset, stel över korset, svettas vitt skum, koordinerar dåligt med vänster bakben, skjuter rygg och stönar när han kissar, kissar mycket eller lite.

.

 RENEFOR UNDERSTÖDJER NJURFUNKTIONEN 
OCH STIMULERAR TÖRSTIMPULSEN

Renefor finns i 4 kg och 1 kg förpackningfredag 1 juli 2016

KROPPSSALTERNA

KROPPSSALTERNA

KALCIUMFLUORID # 1

Burk 500 g
Kalciumfluorid är medlet för att understödja tänder, skelett och bindväv.
Kalciumfluorid är ett cellsalt som är en viktig beståndsdel i skelett, tänder, bindväv, lungor, njurar och hjärta. Saltet finns i rikliga mängder i blodkärlens elastiska fibrer, i ögats lins och hjärnans spindelvävshinna. Hormonella svagheter i sköldkörteln kan uppstå vid brist. Saltet vinns där det är naturligt hopklistrade muskelhinnor.

Symptom på ökat behov
Saltet används vid artroser, överben, spondylos, dåligt läkande senor, ärrbildning, hemorrojder, venförslappning, besvär med tändernas emalj, hosta, disk -och ländryggsbesvär och vid symptom på alla former av nedsjunkna organ eller framfall.
Ett långtidsverkande salt.

Kalciumfluorid samverkar väl med Kiseldioxid, Endofor för henne, Gentifor för honom, Colofor och Gastrofor.KALCIUMFOSFAT # 2

Burk 500 g

Kalciumfosfat är ett uppbyggnadsmedel för skelett och vävnader.
Saltet främjar näringsupptaget i tarmen eftersom saltet är en beståndsdel i matsmältningsvätskorna och om det saknas uppstår kalkbrist även om rikligt med kalk tillförs genom fodret. Kalciumfosfat har betydelse för proteinutnyttjandet och verkar generellt stärkande.

Symptom på ökat behov
Vid alla sjukdomar som beror på nedsatt upptagningsförmåga av näringsämnen i mag- och tarmkanalen. Olika former av besvär i skelettet, benbrott och överansträngda senor och leder. För föl som står på kotorna eller på tån, tillväxtstörningar, bone bruices och protein i urinen.

Kalciumfosfat samverkar väl med Gastrofor, Colofor, Kiseldioxid, MSM och Nypon+C.


KALIUMKLORID # 4


Burk 500 G

Kaliumklorid är medlet mot dålig kondition. Vita tjocka utsöndringar från nosen indikerar katarrer i bihålor och halsinfektioner. 
Kaliumklorid används med gott resultat vid svullna körtlar, ögon- och öronbesvär samt vid förkylningar, mögelpåverkan, matsmältnings- och blåsbesvär. Kaliumklorid understödjer lymfcirkulationen och hela det lymfatiska systemet. 

Symptom på ökat behov
Vid alla inflammatoriska tillstånd som ger utmattning, halsbesvär, svullna lymfkörtlar, ledsvullnader, lunginflammation, senhinneinflammation, vita flytningar från nosen, blåskatarr,

Kaliumklorid samverkar väl med Ferrum och Respirafor när hästen är ansträngd och utmattad.KALIUMFOSFAT # 5

Burk 500 g

Kaliumfosfat är en mineral som näst efter kalcium och fosfor finns mest av i kroppen. 
Det pågår ett utbyte mellan kalium och natrium i cellerna och det stimulerar utsöndring av toxiska ämnen från cellerna. Nervcellerna innehåller också mycket kalium och vid nervstimulans utsöndras kalium vilket utlöser nervimpulserna. Vid kaliumbrist blir det så småningom muskelsvaghet med hälta som resultat. Magnesium och insulin är också av betydelse för flödet av kalium in och ut ur cellerna. Om kroppen lider brist på kalium omvandlas inte glukos till energi utan lagras i form av glykogen i levern vilket leder till att hästen får blodsockerstörningar. Lågt kalium kan också orsaka försämrad tarmperistaltik vilket ökar risken för gasbildning i tarmen och de sjukdomsframkallande bakterierna får fäste och hästen kan drabbas av kolik. 

Symptom på ökat behov
Hästen blir trött, får dålig muskelkontroll med muskelkramper, gallor, blodsockerstörningar, starr, kolik, störningar i njurfunktionen samt blir stressad och nervös. Vid för stor utfodring med salt blir det obalans i Kalium och Natrium och då behöver den obalansen understödjas med extra kalium. Hästar som hårdtränas och svettas mycket kan få kaliumbrist.

Kaliumfosfat och natriumklorid samarbetar och balansen mellan mineralerna är viktig för vätskebalansen. Om hästen tillförs stora mängder salt så kommer kroppen att hålla kvar vattnet och det kommer att finnas vätska där det inte skall vara någon. Kalium är viktig för njurarna reglering av vätskehushållningen samt understödjer ett normalt pH. 

Samverkar bra med Renefor, Natriumklorid, Makrosyl och Ferrum.


NATRIUMKLORID # 8

Burk 500 g

Natrium är kroppens viktigaste vätskeregulator. Mineralet understödjer vätskefördelningen i vävnaden. Natriumklorid arbetar intimt med Kaliumfosfat i regleringen av kalium och natrium.
Det pågår hela tiden ett utbyte mellan kalium och natrium i cellerna. Kalium finns till största delen inne i cellerna och dess största samarbetspartner, natrium, finns till största delen utanför cellerna. Tillsammans med kalium reglerar natriumklorid vätskebalansen och motverkar värmeslag och uttorkning.
Cirka 50 % av kroppens natrium finns i kroppsvätskorna och ca 40 % i skelettet där hälften är ett förråd för vätskevolymen och det osmotiska trycket som upprätthållande av syra- basbalansen via njurarna. 

Symptom på ökat behov
Hårt arbetande hästar som svettas mycket, hormonell obalans med binjureutmattning, lunginfektioner, njursjukdomar, diarré, rinnande ögon, gallor, matsmältningsbesvär, förstoppning och soleksem.

Samverkar utmärkt med Gastrofor Respirafor, Renefor och Kaliumfosfat.


KISELDIOXID # 11

Burk 500 g

Kisel är det största bindvävsmedlet och är en beståndsdel i hår, hud och hovar.
Saltet stärker all elastisk vävnad, ger hårdare ben och tänder, stärker muskler och ledband. Kisel finns i ryggmärgen och broskskivorna samt i blodkärlens bindvävshinnor. Inom aveln förbättras förmågan för ett ägg att fastna i livmodern och förbättrar spermiekvalitén.

Symptom på ökat behov
Kisel kan användas vid bölder, gikt, hudsjukdomar, fistlar, eksem, katarrer och som slutbehandling.

Samverkar utmärkt med alla andra av våra produkter och övriga salter. Vid oklara symptom kam man ge saltet några dagar eftersom de grundläggande problemen ofta kommer fram och man kan sätta in orsaksbehandling. Kiseldioxid i kombination med Kalciumfosfat stimulerar bildandet av ben och bindvävsfibrer.

Salterna kombineras med fördel med Minesyl, Energidrink eller Näringsbalans Hund.

Beställ här
tisdag 7 juni 2016

FÖR DEN VÄXANDE HÄSTEN

KALCIUM, FOSFOR OCH KISEL FÖR VÄXANDE HÄSTAR Näringstillsatser för förstärkning av benbyggnad och leder.
Kalciumfosfat och kisel är näringstillsatser som förhindrar påfrestningsskador, ledinflammationer och benskador, speciellt hos trav- och galopphästar. Medlen kan även ges till andra tävlande djur som lider av problem med benbyggnad, leder och metabolism.

Det är ett välkänt faktum att kanske endast 20-25% av fölen i ett travstall någonsin har en chans att tävla på travbanorna. Resten lider av tillväxtstörningar, ämnesomsättnings-störningar samt skador, fastän de i övrigt skulle vara i stånd att göra tillfredsställande resultat.

Veka kotor, felaktig benställning, grova utvecklingsstörningar i den nedre delen av benen, degenerativ artrit, lösa benbitar och ojämn bentillväxt är inte så ovanligt hos fölen. Det är viktigt för fölets hållbarhet att minska frekvensen av felaktiga benställningar under de första månaderna.

Regelbunden hovvård är viktig för att understödja en korrekt benställning. Men för att utveckla ben, senor och ledbrosk är stoets utfodring och sedan fölets utfodring i samband med att det får fast föda av största betydelse. En frisk mage och de rätta tillskotten är a och o för att fölet skall kunna utveckla starka ben, leder, brosk och vävnader.Kalcium och Fosfor
Cellsaltet har en generell vävnadsuppbyggande effekt

Kalciumfosfat är en beståndsdel i matsmältningsvätskorna och om det saknas uppstår brist även om man tillför riktigt med kalcium i fodret. Det är vanligt att den unga hästen har problem med magen på grund av utfodring med processade kraftfoderblandningar. Dessa kan påverka matsmältningsvätskorna negativt samt orsaka magkatarr och i värsta fall magsår och brister på näringsämnen uppstår. Kalciumfosfat har även en stor betydelse för proteinutnyttjandet.

Kalcium- och fosforbalansen är viktiga för att åstadkomma starka ben hos hästar och kombinationen av kalcium och fosfor antas svara för styrkan i benbyggnaden.
Ben och blod innehåller vardera ca dubbelt så mycket kalcium som fosfor. Om födan innehåller för mycket fosfor, stiger fosforhalten i blodet och kalcium övergår från benet till det cirkulerande blodet för att fylla på det akuta behovet vilket bara det kan orsaka benskörhet.


Kisel
Detta cellsalt är en beståndsdel i alla celler, speciellt i bindväv, hud och hår. 
Kisel är också en beståndsdel i broskvävnad.

Kisel stärker bindväven samt organvävnaden och gör den stark och elastisk, det stärker muskler, ledband och ger hårdare ben.

Forskning kring effekterna av kisel har bedrivits i väldigt liten omfattning trots att kisel, efter syre, är det näst vanligaste grundämnet i naturen. Enligt den senaste forskningen är kisel en viktig komponent i brosk, bindvävnad och hud. Kisel är även en viktig faktor i slempolysackaridernas metabolism (K Smidt och W Bayer).

Kombinationen av kisel och kalcium är kända sedan länge. År 1799 utförde Vauquelin experiment med hönor, varvid han matade dem med endast havre. När han jämförde mängderna kalcium och kisel i födan med de mängder som avsöndrades i avföringen och ägg, fann han att kalcium avsöndrades i en mängd som var större än mängden i havren. Med kisel var det precis tvärt om. Kisel omvandlades till kalcium i hönornas metabolism.

Kisel finns rikligt i blodkärl, senor, bindvävnader, hornhuden och slemhinnevävnader (hjärnhinna) och brosk. Man har påvisat att kisel spelar en viktig roll vid kalkomsättningen och således befrämjar mineraliseringen av ben. Kisel påverkar också bindvävnaden och bildandet av vävnadsstrukturer (Charliste E.M, Ciba Foundastion Symposium 1988, 123-39, ISSN 0300-5208). Vid djurförsök har man konstaterat att kiselfattig föda har samband med förändringar i broskmatrisen (Scmidt och Bayer).

Träning och tävlande ökar markant behovet av kisel. Djuren lider av stress, men de blir samtidigt även överaktiverade. Utsöndringen av adrenalin är speciellt stor. Loeper och Golan har påvisat att hos råttor med adrenalin-inducerad arterioskleros sjönk kiselhalten i aortan till 20 %. Man kunde återställa blodkärlsväggarnas normala koncentrationer genom kiseltillskott och endast smärre arteriosklerosrelaterade förändringar noterades i aortan. Andra studier av Loeper och andra visar att blodkärlen hos friska (människor) innehåller 14 gånger mera kisel än blodkärlen som uppvisar patologiska förändringar (Pfeiffer, C.C., Gothier P-I., Paris, Debard 1983, s 327-30).
Närvaron av tillräckliga mängder kisel är därför väsentlig för hälsan i leder och blodcirkulationen hos till exempel travhästar. A. Charnot, den ledande medicinska forskaren i Marocco, har studerat ett flertal patienter som lider av plågsamma reumatiska sjukdomar såsom ledgångsreumatism, ben- och ledinflammation, Pagets sjukdom och obotlig ischiasvärk. Dosering av kisel under ett par månader ökade patienternas rörlighet markant och minskade värken i de flesta fallen (Piekos R, et al., Z. Anorg. Aligem. Chem. 1979, 454,7,187).


Minesyl, Kalciumfosfat och Kiseldioxid till sto och föl

Minesyl, cellnäring
Det är av största vikt att många fler näringsämnen finns tillgängliga för den växande hästen. Minesyl innehåller vitaminer och mineraler vilka är viktiga för tillväxten och i kombination med kalciumfosfat och kisel kan göra skillnad för fölens spänstighet, muskler, skelettets tillväxt och för att deras benstomme skall utvecklas normalt.
Det är viktigt att fodra stoet med de näringsämnen som stärker fostret och sedan den växande unghästen. Travhästar har ju under lång tid fått fodertillsatser och extra kalcium och det har ändå inte hjälpt till att förhindra svaga skelett hos den växande hästen.


Fler viktiga ämnen för tillväxten
A-vitamin är nödvändig för slemhinnor, skelettets tillväxt och cellernas karotinbalans, samt för längdtillväxten av fölets benstomme.

Det är nödvändigt för bindvävnadens och benstommens hälsa att C-vitamin samtidigt finns närvarande. Träning och stressituationer ökar behovet av C-vitamin. Å andra sidan har man noterat att man måste kompensera den ofördelaktiga effekt som kalcium har på upptaget aj järn (Mehano H. et al. Fed. Froc. 46: 913, 1987). C-vitamin är nödvändigt för upptag av järn.

Man vet att ett tillräckligt intag av D-vitamin är viktigt för utnyttjandet av kalcium i kroppen (J-L- Greger, Am, A Cer. Chem. 1988, 796-800). D-vitamin lagras primärt i levern men D-vitamintillägg är viktigt för att säkra ett tillräckligt kalciumupptag, speciellt på nordliga breddgrader. Kalcium ensam förhindrar inte missväxt i benstommen eller andra skelettrelaterade svagheter. (Niewoahner C., A. Cer. Chem 1988, 784-87).

Bor finns inte i stora mängder i naturen.  Bor har använts experimentellt i över 15 år som komplettering till terapi vid ledgångsreumatism. Bor minskar utsöndringen av kalcium, magnesium och fosfor från kroppen. Bor deltar även i kroppens produktion av D3-vitamin. Det är därför sannolikt att närvaron av bor förbättrar interaktionen mellan mineraler och det kan finns anledning att anta att tillräckliga mängder av bor minskar kalciumförlusterna.
Dessa näringsämnen finns i Minesyl.

Våra rekommendationer
Vi baserar våra rekommendationer på kunskap om effekterna av vissa grundämnen, spårämnen och vitaminer på skelett, brosk, leder, bindvävnad och ämnesomsättning. Effektiviteten hos näringstillsatserna beror troligtvis på en fördelaktig växelverkan mellan de olika ämnena. Vi anser också att näringsämnena får den största verkan som cellnäring.

LÄS ÄVEN

OSTEOCHONDROS – ”LÖSA BENBITAR”
Osteochondros är en skelettsjukdom som drabbar tillväxtbrosken hos unga växande hästar. När man hör namnet ”lösa benbitar” så kan man tro att det alltid handlar om lösa benfragment som simmar omkring, så är det inte. Oftast sitter de här broskfragmenten fast eller inkapslade.
Vad som är den utlösande orsaken till osteochondros vet man inte riktigt säkert, det har gjorts en del forskning och skrivits en hel del om det och man har kommit fram till att det finns vissa faktorer som man tror kan påverka sjukdomen. Några av de faktorer som brukar nämnas är ärftlighet, hormonella störningar, våld/trauma (unghästen börjar jobbas hårt för tidigt), foder och hästens kroppsstorlek.
THE SWEDISH DISEASE
Under 70 talet beskrev Sven Erik Olsson som var veterinär vid högskolan i Stockholm för förta gången skelettförändringar – osteochondros hos djur. Det fick till följd att sjukdomen internationellt kallades för ”the Swedish disease” nu vet man tack vare olika studier att osteochondros även finns utanför Sveriges gränser.
SAMLINGSNAMN
Osteochondros är ett samlingsnamn, man kan under det här namnet hitta olika benämningar efter var förändringarna finns, men vad som ska finnas under samlingsnamnet osteochondros är inte riktigt klart. Den vedertagna beteckningen för osteochondros är OC.
• Osteochondritis dissecans OCD
Här har osteochondros förändringarna gått längre och ostechondrala benbitar har lossnat eller stöts bort från underliggande ben. Om benbiten lossnar helt från sitt fäste så får vi det som brukar kallas för ”lösa benbitar” ett annat namn som används är fri ledmus, OCD brukar vara smärtsamt för hästen.
• Chipfraktur DOF
Förkommer oftast på framsidan av kotlederna i hästens framben, idag anser inte forskarna
att den här skadan ska räknas till osteochondros eftersom den utlösande faktorn SANNOLIKT ÄR TRAUMA (unghästarna jobbas för hårt).
• Birkelandfraktur POF
Har fått sitt namn efter den som först beskrev den här förändringen, norrmannen Birkeland. Birkelandsfraktur, förekommer oftast i hästens bakben och det är i kotbenet som man ser de här förändringarna. Birkelandsfraktur anses något mera vanlig hos travhästar. Även här är man tveksam om ”sjukdomen” ska ingå under samlingsnamnet osteochondros.
• Hörnstödsfraktur
Även här är det i hästens kotben som förändringarna finns, men det är som namnet säger i hörnstöden som fragmenten finns, det kan vara delar av hörnstödet som är lösa.
• Subchondrala bencystor
Bencystor kan förekomma i många av hästens leder, vanligast är dock i hästens knäled. När man har tittat på sjukdomsbilden för bencystor så har man dragit slutsatsen att osteochondros är den vanligaste orsaken till dessa. Tittar man på äldre hästar som har bencystor så är man dock lite mera tveksam, där kan det nog ofta vara ett trauma som är utlösande faktor.

I förebyggande för de hästar som är i träning och i behandlingssyfte för hästar som drabbats har vi bra resultat med Glucosafor, MSM och VitoMin C. Pulvren mixas och ges två gånger dagligen. Det finns många fler behandlingsalternativ om hästarna har olika symptombilder. Det kan ibland behövas ett magmedel, Gastrofor, för att understödja upptaget av t ex calciumfosfat.fredag 20 maj 2016

Dr. Bachs Blommessenser

Dr. BACHS BLOMESSENSER

OLIVE (Olea europoea) Oliv. Olivträdet återställer styrka och uthållighet.
Vanligt att tävlingsdjuren svarar på den essensen. Internetbild

Dr Edward Bach var en framgångsrik läkare i London i början på 1900-talet. Han definierade hälsa som ”den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande”, och ansåg att sjukdom var ett resultat av bristande harmoni mellan dessa. Han ansåg att negativa tankar orsakar fysiska sjukdomar och att det är viktig att även ändra på det beteende som orsakat ohälsa. Därför behöver man även modifiera sin mentala attityd.
Här kommer blomessenserna in i bilden eftersom de står för en energi som normalt ska finnas i oss och jobbar via förändringar av sinnestillståndet som ligger bakom ohälsa. De löser upp motstånd i energisystemet så att energin kan flöda mer fritt, och kan hjälpa oss att lättare jobba oss igenom svåra problem och utvecklas i rätt riktning.

ETT KOMPLETT LÄKANDE INNEHÅLLER FYRA VIKTIGA FAKTORER ENLIGT BACH
1. Att upptäcka och medvetandegöra kraften inom oss och som en följd av det, övertygelsen om att vi har möjlighet att besegra allt som är skadligt för oss.

2. Kunskapen om att sjukdom beror på disharmoni mellan vår personlighet och vår själ.

​3. Att ersätta felet eller felprogrammeringen med en motsatt positiv attityd som vi successivt lär oss att utveckla.

4. När vi är i harmoni med oss själva höjs vårt immunförsvar och vi har ett bättre naturligt skydd. Som en hjälp för människor att göra nödvändiga förändringar i sina personligheter uppmuntrade Bach att man ersätter sina svagheter med starka, positiva egenskaper.
Han upptäckte att blomessenserna med sin energi påverkar motsvarande olika negativa sinnesstämningar hos individen och hjälper till att transformera dem till positiva.

Dr. Bachs blomessenser kommer med ett undantag från blommor, träd och buskar.

Historien bakom hur Dr. Bach kom på iden om blommornas fantastiska läkeförmåga.


PARACELCUS

Paracencus 1493 - 1541, internetbild

Kanske var Paracelsus den läkare som var mest insatt i växternas helande krafter som förvärvat sin lära från gamla europeiska herbalister, från vise män från öst, men framför allt från direkta studier av naturen.
Enligt hans lära visade alla växande örter genom sin struktur, form, färg och doft sin säregna nytta för människan. Paracelcus rekommenderade att läkarna själva satte sig i stillhet på en äng för att kunna notera hur blommorna följde rytmen hos planeterna, öppnade sina kronblad i enlighet med månens faser, solens cykler eller svarade på avlägsna planeters rytm.


Dr. Edward Bach

Dr Bach 1886 - 1936, internetbild

En senare följare av Paracelcus som visade sig vara en extraordinär mästare med örter var en ung Londonläkare vid namn doktor Edward Bach. Dr Bach gav upp en enastående karriär som läkare på Harley Street på 1930-talet för att i naturen söka efter bättre botemedel för sina medmänniskor. Likt Paracelcus, som också sökte botemedel i naturen, för att den sjuke inte först skulle behöva återhämta sig från sin sjukdom för att sedan vara tvungen återhämta sig från "botemedlet", så satte sig Dr. Bach upp mot iden att medicin skulle orsaka smärtor och obehag. 

Dr. Bach hade notera att på de flesta sjukhus i England orsakade de mediciner man gav stora obehag hos patienten och gjorde mer skada än nytta. Detta ledde till att han blev fast besluten att hitta naturliga lösningar från naturen som varken var skadliga eller obehagliga. Han sökte lösningar som skulle verka varsamt läkande, säkert och resultera i läkning av både kropp och själ.

Som Paracelsus, var Bach övertygad om att sann kunskap fanns att vinna, inte genom människans intellekt, men genom sin förmåga att se och acceptera det naturliga, den enkla sanningen om livet. Paracelcus hade hävdat att ju längre du söker desto större kommer du att inse enkelheten i hela skapelsen och rådde läkarna att söka inom sig själva efter andlig insikt vilket skulle leda dem att känna och erkänna växternas energi och läkande kraft.

Dr Edward Bach utbildade sig till läkare och tog sin doktorsexamen på University College Hospital i London 1912. I sitt ständiga sökande efter nya och mjukare metoder för att inte enbart lindra utan bota sjukdomar så vidareutbildade dr Bach sig till bakteriolog och kom till sist in på homeopatins område. Inom homeopatin hittade dr Bach äntligen en inställning till sjukdomar som i mångt och mycket stämde in med hans egen inställning. En av homeopatins principer är att man i allt helande måste behandla patienten och inte sjukdomen.

Sommaren 1930 vred Bach om nyckeln och stängde sin lukrativa praktik. Han sökte sig till den Engelska landsbygden, vandrade genom skog och över ängar, sökte sig till de vilda bergen i Wales i jakten på de vilda örter vilka han var övertygad om innehöll hemligheten till läkning av både den själsliga och fysiska kroppens krämpor som drabbade mänskligheten.


38 OLIKA BLOMESSENSER

38 olika blomessenser, Räddningsdroppar och Räddningssalva, internetbild

Under åren 1928-1935 upptäckte han de 38 olika essenserna som ingår i dr Bachs Blomessenser.

Dr. Bach var helt övertygad om att sjukdomar som drabbade kroppen har sitt ursprung från känslomässiga orsaker. Liksom Paracelcus, var han övertygad om att sjukdom i kroppen beror, inte i första hand på fysiska orsaker, inte tillfälligt nedstämdhet som händer i det dagliga livet orsakar, utan till nedstämdhet och depression som tillåts fortsätta under längre tid och som så småningom leder till störda funktioner i kroppens organ och vävnader och som då resulterar i ohälsa.


VIBRATIONER

Färger och blommor, internetbild

Bach kom att inse att allt som lever har en vibrationsfrekvens, han insåg att örter med höga vibrationer kunde höja en individs sänkta vibrationer. Som han uttryckte det; naturläkemedel har befogenhet att höja våra vibrationer och därmed dra ner andlig kraft som renar kropp och själ och läker våra känslomässiga skador. Bach jämfört sina åtgärder med vacker musik eller överflöd av färg eller någon annat härligt upplyftande medium som ger inspiration till individen. Hans botemedel angriper inte sjukdomen utan översvämmar kroppen med vackra vibrationer från vilda örter och blommor i vars närvaro sjukdomar skulle smälta bort som snö i solen.

I grund och botten, säger Bach att det är upp den sjuke att ändra sig om sin egen sjukdom, att sunda estetiska vibrationer hjälper människan att återfå sin önskan att må bra. Bach visste att en lång tid av rädsla eller oro kan utarma en individs vitalitet till den punkt där hans kropp förlorat sin naturliga motståndskraft mot sjukdom och således bli offer för någon infektion och någon form av annan sjukdom. Det är inte sjukdomar som behöver behandlingen sade Bach, det är sjuka människor.

Trots att Bach var övertygad om att örter med de rätta medicinska egenskaperna återfanns bland de enkla vilda blommorna från ängarna så var han alltid ute för att hitta dem med den största kraften, de som var mer än lindrande, de som faktiskt kunna återställa hälsa till kropp och själ.


AGRIMONY

Agrimony, internetbild

Den första blomman han testade för sina medicinska egenskaper var den gula Småborren (Agrimonia Eupathoria) en vanlig vild blomma som växte i överflöd i gräset vid vägrenen och på fälten över hela England.  Agrimonys små blommor är gyllene med många ståndare i samma nyans.
Bach fann ut att en infusion av blomman är ett bra botemedel mot oro, för rastlösa plågade sinnestillstånd om så ofta göms bakom en glad mask.

“Glada, jovialiska och humoristiska individer som älskar frid och bekymras av argumentering och gräl. De är villiga att göra stora uppoffringar för att undvika bråk och konflikter. Även om de vanligtvis är bekymrade, rastlösa till sinne och kropp och plågas av detta, döljer de sina bekymmer bakom en humoristisk attityd och ett sorglöst yttre. De betraktas som bra vänner att känna. Ofta är de omåttliga med alkohol och droger, vilka de använder som stimulans för att kunna orka med att bära sina prövningar med ett glatt lynne.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Vid användandet av essensen så upplöses undertryckta och blockerade känslor och individen når en frid i sitt inre som leder till äkta livsglädje. De har lärt sig att integrera och lära av sina erfarenheter, även de smärtsamma. 


CHICORY

Chicory, internetbild

Nästa experiment gjorde han på den blå Chicorian (Chicory) där han fann ut att den var utmärkt för oro, särskilt för andra och upptäckte att den gav lugn och ro.

”För dem som är överdrivet uppmärksamma på andras behov men som har en tendens att överdriva sin omsorg när det gäller barn, släktingar och vänner, eftersom de ständigt finner något som de önskar rätta till. De tillrättavisar ständigt allt de anser vara fel och finner en stor glädje i att göra det. De hyser en önskan om att alltid ha sina kära i sin närhet.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Att ge utan beräkning leder till osjälvisk och ren kärlek. Förmåga att respektera andras frihet, behov, integritet och individualitet. 


ROCK ROSE

Rock Rose, internetbild

Bachs botemedel mot extrem rädsla var elixir av solvända (Rock Rose).

”Akutmedel för alla nödsituationer även där allt hopp tycks vara ute. Vid olyckor, vid plötslig sjukdom eller vid tillfällen då patienten är mycket rädd eller skräckslagen. Vid tillfällen då patientens rädsla är så stark att den sprider sig till omgivningen. Om patienten är medvetslös kan man fukta läpparna med medlet. Det kan också finnas ett behov att komplettera med andra medel, till exempel Clematis, om det föreligger medvetslöshet, vilket innebär ett djupt sömnliknande tillstånd, Agrimony är verksamt om det föreligger kval eller smärtor, och så vidare.” (Citat Dr. Bach.)

Positiv förändring: Kraft, styrka och mod som kan mobiliseras inifrån oss själva. Klarhet och lugn vid stora utmaningar och prövningar. Hjältemod vid olyckor, naturkatastrofer och i krig när man glömmer sig själv och sin rädsla för att rädda andras liv.


FLER BLOMMOR

 MIMULUS (Mimulus guttatus) Gyckelblomman och IMPATIENCE (Impatience glandulifera) Balsamin

Allt efter att hans upptäckter och expedition fortskred, kände Bach han var på väg att upptäcka ett helt nytt system för läkande.

På impuls eller instinkt gick han tillbaka till den Walesiska vildmarken, där han fann två vackra växter den gyllene gula blommande Mimulus och den bleklila Impatiens. De växte i överflöd nära en fjällbäck och båda visade sig vara kraftfulla läkemedel.

Under sina månader i Wales, kände Bach att alla hans sinnen allt snabbare blir mer utvecklade. Genom en väl utvecklad känsla för beröring kunde han känna vibrationerna och den kraft som avges av alla växter han ville testa.

Liksom Paracelcus, kunde Bach, om han höll ett kronblad eller blomma i handflatan eller placerade den på sin tunga, känna i kroppen effekterna av egenskaperna hos örten. Några hade en förstärkt vitaliserande effekt på hans kropp och själ, andra kunde orsaka honom smärta, kräkningar, feber utslag och liknande.

Hans instinkt berättade att de bästa plantorna skulle finnas i mitten av året, när dagarna är längst och solen när den står som högst och ger kraft och styrka. Växterna han valde var de mest perfekta i sitt slag, täckta av dagg, hade vacker form och nyans och som växte i överflöd. 


DAGG

Dagg på blad, internetbild

Kanske Bach hade läst att Paracelcus, på sin egendom i Hohenheim, hade samlat dagg från växter i glas, samlat dagg under olika konfiguration av himlakropparna i tron att vattnet bär inom sig energin ifrån dessa planetkombinationer eller kanske hade han en blixt av intuition när han förstod att daggen var viktig.

I alla fall en tidig morgon när han gick genom ett område där daggen fortfarande låg tung, slog det Bach att varje daggdroppe måste innehålla några av de egenskaper som växten hade. Han insåg att varje droppe var magnetiserad med kraft från solen.

Han förstod att om han kunde få med de medicinska egenskaperna hos växterna han söker genom att samla in dess dagg så skulle det resultera i ytterligare kraft från växten genom den solbestrålade daggen


SOLBESTRÅLNING

Solbestrålning där vattnet potenseras, internetbild

Bach började själv samla dagg innan solen hade fått den att dunsta. Han skakade dropparna från de olika blommorna i små skålar från blommorna som varit i fullt solljus. De blommor som varit i skuggan var inte lika potenta som de som fått solbestrålning

Även om många av blommorna inte innehöll de helande egenskaper Bach sökte så fann han att dagg från varje planta innehöll en bestämd kraft av något slag och att solens strålning var avgörande för extraktionsprocessen.

Eftersom att samla tillräckligt med dagg från enskilda blommor är mödosamt och tidskrävande så bestämde Bach sig för att plocka några blommor från en vald växt och placera dem i en glas skål fylld med källvatten och låta den stå på ängen och solbestrålas under flera timmar.

Till sin glädje fann han att vattnet blev laddat med vibrationer och kraft från växten och var mycket potent.

För att potensera sitt vatten valde Bach en molnfri dag där inga moln skymde solljuset och värmen. Bach använde vanliga glasskålar fyllda med källvatten och satte dem på en äng med blommande växter och valde där ut de mest perfekta blommorna och placerade dem på vattenytan.

För att sedan lyfta blommorna från vattnet utan att röra vätskan med fingrarna så använde han två grässtrån. Vattnet överfördes sedan med hjälp av en glaspipett till flaskor. När flaskorna var halvfulla fyllde han resten av flaskorna med konjak som var utformad för att bevara blandningen. Bach använde aldrig samma skålar och pipetter fler än en gång.

Sammanlagt producerade Bach trettioåtta medel och skrev en filosofisk broschyr som följde med dem.

Tusentals patienter i hela England och i övriga världen skulle gå i god för deras effektivitet och hundratusental använder de elixir av blommor för många otaliga sjukdomar.

Bach hade under åren i arbetat med människor kommit fram till att han kunde urskilja sju karaktäristiska tillstånd av känslor, sju olika typer av människor.
De 38 olika essenserna delade han därför också in i sju grupper vilka är:

1 Rädsla eller fruktan.

2 Osäkerhet.

3 Bristande intresse för nuvarande omständigheter.

4 Ensamhet.

5 Överkänslighet mot inflytande och idéer.

6 Modlöshet och förtvivlan.

7 Överdriven omsorg för andra.

Ett år efter att hans arbete med medlen var avslutat lämnade Dr. Bach denna världen på kvällen den 27 november 1936. Han var då endast 50 år gammal men hade överlevt sin läkares prognos med nästan 20 år. Han efterlämnade en livstids erfarenhet och en ovärderlig skatt som kan användas av världen.
Han lämnade sitt arbete till sina vänner och kollegor Nora Weeks och Victor Bullen med instruktioner om att dom skulle föra hans arbete vidare och vara trogen enkelheten i det arbete han gjort.
Nora and Victor förblev trogen sina ideal av enkelhet och hjälp som tillämpas på Bach Centre fortfarande.

PERSONLIGA DROPPAR

Dagg på blomma, internetbild

Hur vet man vad vilka av de 38 essenserna man behöver?
Vi tar fram personliga droppar till den som vill eller känner att man behöva stärka sig rent mentalt. 

Fungerar alldeles utmärkt på djuren också om du märker någon personlighetsförändring eller oro och rädsla hos ditt djur.

Du sänder ett hårprov där vi mäter fram fem personliga blomessenser som vi då blandar i vatten. Det kommer att står då på flaskan vilka blomessenser som mätts fram i analysen.

Du får ett häfte med din Blomdroppsflaska där du själv kan läsa om de olika essenserna och vilka sinnestillstånd som de rekommenderade dropparna är verksamma inom.

Man kan naturligtvis själv också läsa in sig på varje essens och utröna vilken eller vilka som verkar passa just ditt sinnestillstånd.


HUR KAN MAN SE NÅGONS
SINNESSTÄMNING I HÅRET?


Blommdroppsflaskan 50 ml

Tankar och känslor omvandlas i kroppen till fysiska materiella substanser, till neuropeptider. Dessa är en grupp ämnen, verksamma i Centrala Nervsystemet (CNS). Signalsubstanser är ett ämne som har förmåga att stimulera en cell till aktivitet i någon form. Varje medveten tanke fortplantar sig ner i det fysiska systemet och ger fysiska reaktioner.
Rädsla aktiverar alla system och vi blir försvarsberedda medan kärleksfulla tankar får oss att slappna av. Negativa tankar samlas som gift i kroppen och inget är så giftigt som hat.

På grund av att tankar och känslor blir till fysisk materia i kroppen kan vi läsa av den känslomässiga balansen i håret eller pälsen från en person eller ett djur.Dr BACHS RESCUE REMEDY ”RÄDDNINGSDROPPAR”

Dr. Bachs Rescue Remedy - R-Droppar

”Universalmedlet” Dr Bachs Räddningsdroppar (R-Droppar) är en sammansättning av 5 olika blomessenser och som är tänkta att användas i situationer som kräver ”första hjälpen”, vid olyckor eller trauman, fysiska eller psykiska påfrestningar, chock, upprördhet, nervositet, att lösa upp spänningar när man varit i svåra och pressade situationer.

De hjälper alla djur lika mycket som människor, hästar och hundar svarar ypperligt på essensen. Man har funnit Räddningsdropparna ovärderliga för djur som är rädda för smällare.

INNEHÅLL I R-DROPPAR (Dr. Bachs Rescur Remedy)
Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum och Clematis

CHERRY PLUM (Körsbärsblomma)
”Rädsla för att bli psykiskt överansträngd, för att förlora förståndet.”(Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Lugnt, stilla mod att möta livet på ett naturligt sätt. Sans, balans och kraft.

CLEMATIS (Skogsranka)
“För dem som är drömmare, dåsiga och inte helt vakna. De har ett bristande intresse för livet och dess angelägenheter.”(Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Fokusering på nuet. Idealister med skaparförmåga och ökat kroppsmedvetande.

IMAPATIENT (Balsamin)
”För dem som är kvicktänkta och snabba i handling. De vill att allt ska ske utan tvekan och dröjsmål. Då de blir sjuka vill de ha ett snabbt tillfrisknande, de har föga tålamod.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Tålamod, tolerans med dem som är långsammare.

ROCK ROSE (Solvända)
”Akutmedel för alla nödsituationer även där allt hopp tycks vara ute. Vid olyckor, vid plötslig sjukdom eller vid tillfällen då patienten är mycket rädd eller skräckslagen. (Citat Dr. Bach.)

Positiv förändring: Kraft, styrka och mod som kan mobiliseras inifrån oss själva.

STAR OF BETHLEHEM (Morgonstjärna)
”För dem som befinner sig i svåra situationer. Motverkar den chock som följer efter dåliga nyheter. Detta medel ger lindring åt dem som för en tid verkar helt tröstlösa.” (Citat Dr. Bach)

Positiv förändring: Tröst, smärtlindring och lättnad som leder till aktivt deltagande i livet igenKälla: Fritt översatt ur boken Växternas Hemliga Liv (The Secret Live of Plants).