torsdag 15 juni 2017

BENTONITLERA

ÄR DET BARA JAG....?
Är det bara jag som funderar på om det verkligen är bra att äta bentonitlera eller ens att ge den till sina hästar?

Så vad är då bentonitlera och varifrån kommer den
Brytning av bentonitlera i Indien

Bentonit är ett geologiskt material som kan klassas både som jordart och sedimentär bergart, beroende på sedimentets litifieringsgrad. 
Bentonit har bildats genom sedimentation av vulkanisk aska, och har en hög halt av svällande lermineral, s.k. smektiter, varav det mest kända är mineralet montmorillonit. Montmorillonit består av torkad salt, aluminium, magnesium, kisel, kalium, järn och en del andra substanser.
Från teknisk synpunkt finns i huvudsak tre sorter av bentonit: naturlig natriumbentonit, naturlig kalciumbentonit och natriumaktiverad bentonit. Namnet bentonit kommer från Bentonformationen vid Rock Creek i Wyoming.

Indiska kvinnor plockar skräp ur bentonitleran

Den mesta av leran kommer från länder runt Medelhavet där den brutits i dagbrott och sedan skeppats i bulkfartyg till några få större fabriker i Europa. Bentonit har också fraktats hit från USA och Indien.


Hur fungerar bentonitlera


Natriumbentonitlera

Bentonitens främsta egenskaper beror av dess förmåga att binda till sig polära molekyler, t.ex. vatten, vilket medför att bentoniten sväller. Beroende av tillgången på t.ex. vatten blir bentonitleran till en pasta eller till en trögflytande vätska med relativt låg viskositet.
Natriumbentonit sväller mer än kalciumbentonit. Natriumaktivierad kalciumbentonit uppnås genom behandling av kalciumbentonit med natriumsalter. Svällningsförmågan eller bindningsförmågan kan också påverkas genom behandling med polymerer.

Till vad används bentonitlera
Förvaring av kärnkraftavfall

Bentonit har länge använts som bindemedel vid tillverkning av t.ex. kulsinter för framställning av järn, men även som viskositetsförhöjare och bindemedel för att få upp borrkax ur djupa borrhål i berg. Vid oljeborrning ger sådan inblandning med bentonit i borrvattnet även möjligheter att förhindra utblåsningar av explosiva gaser.
Bentonit spelar en stor roll vid tätning av vattenförande delar i tunnlar och bergrum och inte minst i slutförvaringen av använt kärnbränsle, i kärnbränsleförvaret kommer SKB att behöva runt 50 000 ton bentonitlera per år som buffertmaterial runt kopparkapslarna och som återfyllningsmaterial i deponeringstunnlarna.

Absorptionsförmågan hos bentonit 
utnyttjas även i kattsand Klumpbildande kattsand är oftast gjord av bentonitlera. Kattsanden är omöjlig att återvinna och cirka 30 000 ton bentonit hamnar i soporna. Den ska sorteras som brännbart, men lera brinner inte och ingen energi utvinns och den måste deponeras.

Det här är bentonitlera till häst, den verkar ha samma vätskeabsorberande förmåga som den hos kattsand
Känns som en klump blöt lera i handen

Så varför funderar jag då på vätskeabsorberande 
och klumpbildande bentoitlera

Formade en liten skål av den bentonitlera som man använder till häst och smådjur

Jo, därför att den marknadförs också med otroliga läkande egenskaper. Den är renande för tarmen, stoppar diarre (det förstår jag), binder tungmetaller, DETOX, prostatastärkande, ett undermedel för huden, ja om jag läser rätt finns det inget den inte är bra för. Den används då även i produkter för häst för att främja en bra matsmältning.Men... 


Internetbild

Bentonitlera innehåller också tungmetaller som t ex aluminium. FDA säger att höga doser orsakar tarmobstruktion och förstoppning. Leran som är vätskeabsroberande kan bilda klumpar i tarmen vilket kan skada tarmslemhinnan. Bentonitlera förhindrar även upptag av näringsämnen.
För att leran inte skall täppa till tarmen och orsaka förstoppning så blandar men i psylliumfrön. Bentonitlera rekommenderas inte till äldre och gravida.
Bentonitlera finns i en del hästprodukter.....!
Nuvarande riktlinjer från livsmedelsverket rekommenderas inte att bentonitlera används för invärtes bruk då mineralinnehållet är väldigt högt.


Så, vad tycker ni ?
Så vad tycker ni, vi består till 70 % av vatten, leran suger upp vatten, var tror ni att det täpper till i våra och djurens kroppar? Är bentonitlera något ni skulle vilja konsumera eller ge era hästar, eller är jag totalt "ute och cyklar"?

Två matskedar rekommendera dagligen till häst (mängden på fatet)
Tillsatt två matskedar vatten till 2 matskedar bentonitlera.


Kolla gärna videon på operationen och se i slutet hur det ser ut 
det som opererats bort ur en kolikhästs tarm.


tisdag 21 februari 2017

KATTORVÅRA KATTOR

Internetbild
Katten tillhör landrovdjuren och de djur som tillhör denna underordning har tassar med fyra eller fem tår. Ögats näthinna är utrustad med ett lager speciella celler som gör ögat fosforescerande i mörker. Djuren lever på kött och magen är enkelt uppbyggd.

Katten är den mest fulländade och artrika rovdjursfamiljen. De känner igen medlemmarna av den egna familjen på lukten. De kan vara både stora och små, men samtliga är jägare och köttätare. De har mycket smidig ryggrad och deras kroppsform är på samma gång kraftig och behagfull. De kan röra sig oerhört snabbt och är anmärkningsvärda hoppare.

SINNESORGANEN

Internetbild
Kattens bäst välutvecklade sinnen är känseln, synen och hörseln. Luktsinnet är mindre välutvecklat, lika så hanteras tassarna ofta som känselorgan. Katten provar hållfasthet, fukt och temperatur med sina tassars hjälp.

Kattens syn är utmärkt både dag och natt, eftersom pupillen vidgas eller smalnar allt efter ljusstyrkan.

Hörseln är det mest utvecklade sinnet, trots att öronen ofta är små. Kattdjuren kan uppfatta också det svagaste ljud på långt håll. Denna egenskap är ytterst värdefull under jakt. Katten reagerar ungefär som människan på låga frekvenser under 2 000 svängningar i sekunden. Men i det höga registret uppfattar den ljud på upp till 60 000 svängningar i sekunden. En människa hör i sin bästa ålder upp till 20 000 sv/sek.

Morrhåren på båda sidor om nosen är liksom de hår som sticker fram över ögonen viktiga sinnesorgan. De är till hjälp när djuren jagar i mörker. De ”ser” med hjälp av känseln. För övrigt är kattdjurens hela kropp mycket känslig för beröring; den saken kan man lätt förvissa sig om genom att studera den vanliga tamkatten när man smeker den.

SMAKEN

Internetbild
Kattdjuren har ett tämligen välutvecklat smaksinne. Den föredrar föda som inte är så salt eller söt och är mycket förtjust i vätskor av animaliskt ursprung, till exempel mjölk eller blod.
Även tamkatten är ett rovdjur och de starka käkarna och vassa tänderna är helt anpassad för köttdiet. Tamkatten har genom omständigheternas makt blivit mer eller mindre allätare, men en katt som måste klara sig själv går snart över till rent animalisk kost. Katten är inte jägare av bara nödtvång utan av en inre drift (instinkt om vad som är deras rätta föda); det är fel att tro att en välnärd katt skulle upphöra att ta råttor.

Katten är mest aktiv mellan solens nedgång och dess uppgång. Kattdjuren är både goda klättrare och goda simmare och deras jaktmetoder är ungefär desamma inom hela gruppen.

Honorna föder oftast flera ungar åt gången, mycket sällan bara en. De ägnar ungarna all sin uppmärksamhet och de första de lär dem är renlighet. En nybliven mor är mycket aggressiv och försvar sin avkomma mot varje angripare även med fara för sitt eget liv. Ofta kommer modern till ungarna med olika smådjur, levande och döda. På så sätt får ungarna övning i hur man sliter sönder ett byte, en undervisning som de omsätter i praktiken när de blir större. För övrigt börjar honan ta med sig de små på jakt och undervisar dem därvid i alla sina egna otaliga knep.

TAMKATTEN

Det finns cirka 1,3 miljoner katter i Sverige. Internetbild
Vare sig det nu beror på kattens karaktär eller inte så vägrar den i varje fall att helt underordna sig människan och ger inte avkall på någon av sina rättigheter som fri varelse. Den förväntar sig att få komma och gå som det passar den, ligga på den plats den själv behagar, dra sig undan när den inte är kelen och få den mat den vill ha. Allt den ger oss i utbyte är sin skönhet och sitt behag; men man får inte begära några bestämda tjänster av den och människan har kapitulerat inför denna säkra motvilja att låta dig förslavas. Katten är ett fritt djur ända in i privatlivet.

Det finns dock en baksida för våra vackra tamkatter. Det är ju inte så att man hittar dyra raskatter bland de som djurskyddsföreningarna får ta hand om och tvingas avliva utan de som inte har något kommersiellt värde är de som blir lämnade vind för våg när någon tröttnat på den. Kom ihåg att kastrera din katt för att bespara deras kanske oplanerade avkomma att hamna bland de som får driva vind för våg och svälta ihjäl om dom inte blir skjutna eller avlivade på annat sätt. Medellivslängden på en katt som lever sitt liv utomhus är mellan 1 och 3 år.

Det finns mycket att skriva om våra kära kattor men jag kommer här, i den kommande texten, att ta upp de olika problem och symptom som vi jobbar med i vår verksamhet.

FRISKVÅRD OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

Rykande färsk mat, det gillar katten. Internetbild
En frisk katt har en kroppstemperatur på 38,4 grader, puls 110-170 slag per minut och en andningsfrekvens på 20-25 andetag per minut. Katten kan bara svettas genom trampdynorna och det gör den vid kraftig oro och vid sjukdom.

I sitt förhållande till människan har djuren underordnat sig och är helt beroende av sina ägare för att få sitt näringsbehov tillgodosett. Det har lett till att dagens husdjur ofta ges olämpligt foder på grund av okunnighet eller missriktad välvilja. Det är viktigt för djurägaren att informera sig om respektive husdjurs matsmältningssystem, detta för att kunna avgöra vad som är lämpligt foder för att hålla djuren friska.

Den vanligaste kosten för katten i dag är de kommersiellt tillverkade fodren. Djurfoderindustrin hävdar att deras produkter består av en fullständig och balanserad diet, men i själva verket är kommersiell kattmat oftast helt olämpligt som konsumtionsvara för katten.

Nu har det har det, anser jag, hänt en del på fodermarknaden, det har kommit färskfoder i fryst form. Vi har den erfarenheten att VomogHundemat, den som innehåller enbart 100 % vom, lamm eller lever, kan fungera som bra foder även till kattor.

Bäst är ju om ni lägger ner lite extra tid gör kattens mat själv! Som jag sagt tidigare, katten är köttätare och vill ha färskt kött, helst ”rykande färskt”.


RECEPT

Färska råvaror
Kyckling, nöt, lamm (växla proteinkälla), nöthjärta, lite lever och äggulor. Blanda också i lite väl mixade blandade grönsaker. Kombinera med VitoMin Katt och du har ett fullvärdigt och komplett foder till katten.


EGENVÅRD FÖR KATTEN

Kolloidalt Silver 500 ml och VitoMin Katt 130 g pulver
Vid vissa symptom kan du behandla katten själv. Låt alltid ett naturligt foder och fodertillskott vara bas för kattens välmående. 
Om det fattas katten näringsämnen kan bristsymptom visa sig som nedsatt immunförsvar, förkylning eller andra infektioner, dålig päls, nedsatt allmäntillstånd och ledproblem. 
VitoMin Katt innehåller de nödvändiga näringsämnena och det är lätt att ge katten eftersom det ligger i pulverform och kan strös på maten.

Kolloidalt Silver (KS) är en utmärkt vattenreningsprodukt och ges i vattenskålen för att förhindra bakterie och algväxt. KS är också en värdefull produkt om katten drabbas av virus, svamp eller bakterieinfektion.


KATTEN DRABBAS ALLT OFTARE AV NÄRINGSBRIST

Vitamin- och mineralanalys viasr om katten har näringsbrist. Katten på bilden är lånad från internet
Det kan hända när man utfodrar med det kommersiella fodret att katten helt enkelt får brist på vitaminer och mineraler och att allmäntillståndet försämras.
Katter drabbas lätt av infektioner i övre luftvägarna och lungorna och här samverkar A- och C-vitaminerna vilka är viktiga för att stärka slemhinnorna och minska slemhinnornas permeabilitet mot virus, bakterier och allergiframkallande ämnen samt stärka immunförsvaret.

B vitamingruppen är viktig för immunförsvarets många olika funktioner. B1 förstärker antikroppsbildningen. B5 minskar infektionskänsligheten. C -vitamin aktiverar lymfocytproduktionen. Järn stärker bildningen av vita blodkroppar som t ex T-lymfocyter. Kisel motverkar kroniska infektioner. Magnesium är viktigt för att lindra allergiska besvär genom att det påverkar frigöringen av histamin.
Om katten tappar mycket päls eller den är allmänt dålig är B3, B5 och biotin viktig för att öka genomblödningen i underhuden för ökad transport av näringsämnen till huden.

Gamla katter kan lätt drabbas av sköldkörtelproblem och viktiga näringsämnen för en frisk sköldkörtel är A- och B2- vitaminer samt mineralerna järn, koppar och jod.


Om kattens munslemhinna är blek kan det tyda på blodbrist (först får man kontrollera att katten inte har inre blödningar förstås). B6, B12, Järn och Cobolt är viktiga näringsämnen för att understödja blodbilden.


DEN VÄXANDE KATTEN 
Katten växer fort under sitt första levnadsår. Internetbild
Katten växer väldigt for under sitt första levnadsår. Skelettet är färdigväxt när den är omkring 1 år men det varierar naturligtvis mellan olika raser en del också. Tiden mellan 1 och 4 år växer katten till sig i muskler och även benstommen.


Man räknar katten som unge till den är cirka 5 månader för då börjar de byta ut sina mjölktänder och sen är de tonåringar till dom är omkring ett år. 


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR DEN VÄXANDE KATTEN

VitoMin Katt 130 g pulver, Vävnadssalterna nr 1,2 och 11, innehåller 22 ml 
Det absolut viktigaste är att Katten får foder av högsta kvalitet tillsammans med ett komplett vitamin och mineraltillskott.
Man kan understödja kattens växtperiod med vävnadssalterna nr 2, Calcium phosphate och nr 11, Silicea. När katten ömsar tänder kan man understödja mer vävnadssalt nr 1, Calcium fluoride

Gör så här: VitoMin Katt doseras enligt rekommendation på förpackningen. Vävnadssalt nr 2 och nr 11 ges 5 droppar dagligen vilka blandas ut i en matsked vatten. Tillsätt 5 droppar av nr 1 när katten ömsar tänder vid ca 5 månaders ålder.


DEN GAMLA KATTEN

Den gamla katten är inte lika smidig utan kan drabbas av stelhet och artrit. Internetbild

Katten börjar bli gammal vid ungefär tolv års ålder, nu kan katter bli rätt så gammal.
Med åldern försämras kattens tarmfunktion, den drabbas lättare av förstoppning. Smak- och luktsinnet blir sämre vilket kan leda till att den äter sämre vilket i sin tur leder till att katten inte tar till sig alla näringsämnen från maten. Det är viktigt att maten finfördelas eller mals sönder för att katten skall kunna äta och man kan tillsätta lite extra vitamin C och lecitin för näringsbalansen.
Den kan också behöva lite extra hjälp i hemmet för att få ett värdigt liv på ålderns höst, liksom man kan få hjälpa den lite extra med päls- och klovård.
Den gamla katten blir tröttare, drabbas ofta av stela leder och artrit. Njurproblem är speciellt vanligt hos äldre katter och det märks genom att katten kissar mer, börjar lukta ur munnen, äter mindre och går ner i vikt.
Den vanligaste endokrina sjukdomen hos äldre katter är hypertyreoidism, överaktiv sköldkörtel. 


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR DEN GAMLA KATTEN
 
VitoMin Katt 130 g pulver, MSM 200 g pulver och Glukosamin 170 g pulver
Vid understödjande behandling kombineras VitoMin Katt med Glukosamin och MSM. Dessa produkter är allmänt stärkande och understödjer de avgiftande organen såväl som leder, brosk och muskler.
Om katten visar tecken på luftvägs-, mag-, tarm- och urinvägsbesvär se specifik behandling längre ner i inlägget. Alla medel kan kombineras beroende på vilka symptom katten visar.

Gör så här: Blanda pulvren i fodret. MSM 1 ml och Glucosamin 1 ml dagligen. VitoMin Katt 2 gånger dagligen.


KATTENS BETEENDE 
Genom en håranalys kan du få reda på varför kattens beteende har förändrats
Förändrat beteende, är det en känslomässig obalans på grund av förändringar i hemmet eller en näringsbrist?

Som med alla djur varierar kattens egenart från individ till individ. Oftast är katter renliga och självständiga men olika omständigheter kan ju påverka den. Det gäller att ta reda på orsaken till ett förändrat beteende.

Beteendestörningar kan bero på näringsbrist (om inte katten blivit förgiftad). B1 är viktig för nervsystemet och om katten är utsatt för stress. B2 är verksam vid depressioner, B5 är viktig om katten är aggressiv (beror oftast på leverbelastning), Kalcium fungerar lugnande och Magnesium förbrukas vid stress. Selen är understödjande vid depression och oro hos katten, Brist på Zink kan medföra aggressivitet. VitoMin Katt innehåller de näringsämnen som katten behöver för att inte drabbas av näringsbrist.

Om katten har börjat kissa utanför lådan eller på andra ställen i huset och beter sig konstigt kan det ju bero på förändrade omständigheter i hemmet, kanske det kommit in en ny familjemedlem. Då fungerar behandling med Dr. Bachs Blomdroppar och Dr. Bachs Räddningsdroppar. Säkraste svaret på vad som stör katten får du genom att göra en personlighetsanalys från kattens päls.


ÖRONBESVÄR
Internetbild
Kattens öron har stor betydelse, inte bara för hörseln utan även för balansen. Det är viktigt att se över öronen och att de är fria från parasiter.

Öroninflammation ä en vanlig åkomma som drabbar katten. Det kan vara en följd av skabb men också foderallergi. Om man uteslutit skabb så är det  oftast allergi som grundar sig från foder den absolut vanligaste orsaken.

Levern har många funktioner, den deltar i matspjälkningen genom att utsöndra galla, den lagrar näringsämnen, den fungerar som en del i immunförsvaret samt är mycket specialiserad som organismens "kemiska fabrik".

 Levern fungerar också som en sil, som sitter insatt i ett slutet "rörsystem" (blodkärlen) och i "silen" fastnar olika giftiga restprodukter från ämnesomsättningen. Om inte toxinerna kan ta sig "rätt väg" ut ur kroppen, via tarmen i det här fallet, kommer de i stället ut via andra kroppsöppningar samt genom hud och slemhinnor. 
Lever och galla är speciellt knutna till öronen genom kroppens energikanaler (meridianer) och eftersom kroppen är mycket logisk så ser den också till att toxinerna kommer ut på det ena eller andra sättet.


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR ÖRONBESVÄR
Dr. Reckeweg R 1, R 7 50 ml och vävnadssalt nr 12, 22 ml
R 1 understödjer ett friskt immunsystem och R 7 understödjer en frisk lever och matsmältning. Vävnadssalt nr 12, Calcium sulfate, används när katten har upprepade öroninflammationer.

Gör så här: 5 droppar av vardera blandas i 10 ml rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta symptom ges medlen 5 gånger dagligen. Om katten dragits med symptomen mer än en vecka ger man 2-3 gånger dagligen.


ÖGONBESVÄR

Friska klara ögon. Internetbild
En frisk katt har klara och glänsande ögon som inte rinner även om vissa kattraser har känsligare ögon som lätt rinner. Om man har uteslutit skador och främmande föremål som orsak till rinnande ögon så är den vanligaste orsaken inflammation i bindhinnan. Bindhinnan utsätts för bakterier och andra irriterande ämnen. När ögat rinner (tåras) hjälper till att skydda bindhinnan genom att tvätta bort bakterier. Tårvätskan innehåller också enzymer och antikroppar som dödar bakterier.
Bakterie- och virusinfektioner som beror på kattsnuva kan orsaka inflammation men den vanligaste orsaken till rinnande ögon är foderallergi. Under de omständigheterna rinner det även ur nosen.

I den traditionella kinesiska medicinen är ögon och seendet associerad med gallblåsans-, urinblåsans och magens meridianer. Om man inte är van att tänka i de här banorna kan det kanske låta underligt men matsmältningsorganen och vätskebalansen kan alltså påverka ögonens hälsa. Katten kan även få en rinnande nos på grund av samma underliggande allergiproblem.

Man får även se över kattens tänder och tandkött eftersom den processade snabbmaten de fodras med idag orsakar dåligt tänder och inflammerat tandkött. Dålig andedräkt kan vara ett symptom.


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR ÖGONBESVÄR

Dr. Reckeweg R 78, R 185, 50 ml och vävnadssalt nr 8, 22 ml
Det första som bör göras vid ögonbesvär är att ta bort allt allergiframkallande foder. De industritillverkade fodren innehåller också mycket salt vilket påverkar vätskebalansen och kan så även ge dessa rinnande ögon.

Vid första tecknet på irriterade ögon, inflammation, badda ögonen med Kolloidalt Silver genom att dränka in en bomullstuss, du kan även droppa in det i ögonen och det skall vara outspätt.

R78 understödjer friska ögon och R183 understödjer immunförsvaret vid allergiska besvär. Vävnadssalt nr 8 Natrium chloratum, används för att återställa vätskebalansen.

Gör så här: 5 droppar av varje blandas i 10 ml rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta symptom ges medlen 5 gånger dagligen. Om katten dragits med symptomen mer än en vecka ger man 2-3 gånger dagligen.


LUNGOR OCH LUFTVÄGAR

Dattens luftvägar. Bild från boken Kattens Hälsa.
Katten har en kort näsa som har en komplicerad uppbyggnad, Näshålorna står i förbindelse med svalget. En stor del av näshålans slemhinna består av den tjocka brunaktiga luktslemhinnan. Bihålorna som är två på varje sida öppnar sig i näshålorna. De övre luftvägarna fördelar sig ner till lungorna som är väl utvecklade hos katten.

Allergi och astma har blivit allt vanligare sjukdomar hos katter som vistas inomhus. Det kan bero på att det finns mycket i hemmen som kan orsaka att katten drabbas av besvär. 


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR LUFTVÄGARNA

Dr. Reckeweg R 76, R 183, 50 ml och vävnadssalt nr 4, 22 ml
Undersök så att det inte finns fuktskador och mögel. Att kattens liggplats är ren och att katten inte har inälvsparasiter. Viktigt är också att ta bort allt industritillverkat foder och enbart ge katten råa naturliga köttprodukter.

R76 understödjer friska lungor och R183 understödjer immunförsvaret vid allergiska besvär. Vävnadssalt nr 4, Kalium chloratum, är verksam vid alla inflammationsprocesser i luftvägarna.

Gör så här: 5 droppar av varje blandas i 10 ml rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta besvär ges medlen upp till 5 gånger dagligen. Om katten har haft symptomen mer än en vecka ger man 2 – 3 gånger dagligen. Det kolloidala silvret är virus-, svamp- och bakteriedödande.


MATSMÄLTNINGSAPPARATEN

Matsmältningsapparaten, Internetbild
Rubbningar i kattens matsmältningsapparat kan ha flera olika orsaker som till exempel parasiter, hårbollar och om katten har något främmande föremål i magen som den svalt.
Men den vanligaste orsaken till problem är felaktigt foder. Symptom är matvägran, kräkningar, diarré eller förstoppning. Ögon- och öronsjukdomar, allergier, dålig päls, försämrad reproduktion och mycket, mycket mer orsakas av de industritillverkade fodren.

Innehåll som jäst, olja, hydroliserat protein, sockerbetmassa, majs, vete, vetegluten, torkad massa från betor, ris, torkad potatis, kokt potatis, potatisflingor, tång, kelp, vegetabiliskt protein, ägg, äggpulver, äpplen, salt och socker orsakar belastningssymptom hos katten. Till det tillsätter man några syntetiska vitaminer och koncentrerade billiga mineraler och många innehåller också så kallade hälsofrämjande örter.


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR MATSMÄLTNINGSNSRUBBNINGAR

Trög eller förstoppad tarm
Dr. Reckeweg R 5, R 192, 50 ml och Allium Sativum 90 tabletter

 Först och främst så byter man foder och går över till BARF (Biologisk Anpassad Rå Föda) se recept i början på inlägget. Med ett nedsatt immunförsvar och ett skämt blod blir katten attraktiv för parasiter. Vid parasitangrepp kan också vitlök vara bra att använda.

R 5 stödjer magens funktion. Bra att använda om katten kräks eller har dålig aptit.
R 192 understödjer tarmfunktionen när avföringen är torr och hård samt vid förstoppning.

Gör så här: 5 droppar av varje R5 och R192 blandas i en tesked rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta symptom ges medlen 3 gånger dagligen. Det Kolloidala Silvret är virus-, svamp- och bakteriedödande.

För att lugna foderallergins påverkan på ögonen ger man av Allium Sativum, 1 krossad tablett i fodret vilket befrämjar matsmältningen. Allium Sativum har också den goda egenskapen att det skyddar djuren för parasiter och blodsugare.


Diarré
Dr. Reckeweg R 5, R 4, 50 ml och Allium Sativum 90 tabletter
Det är lika viktigt vid matsmältningsbesvär som yttrar sig som diarré att byta till BARF. 

R 5 stödjer magens funktion. Bra att använda om katten kräks eller har dålig aptit.

Om katten har vattnig diarré och magkramper, tarminflammation eller tillfällig diarré ger man R 4 som understödjer tarmfunktionen och R 5 som understödjer magen.

Dosering vid diarré: Blanda 5 droppar av varje R 5 och R 4, i en tesked KS och ge 4-5 gånger dagligen eller tills diarrén har slutat. Allium Sativum ges i dos som ovan.
URINVÄGAR
Många katter vill ha en väl avskild och skyddad plats för att kunna göra sina behov.
http://www.karlshamnszoologiska.se/katt.html
Urinvägsbesvär är ofta ett återkommande besvär hos katten. Föroreningar i fodret som innehåller dåligt protein i överflöd är ett sätt att få sjukdomar i urinvägarna. Djuret får hantera sådana volymer av föroreningar och resultatet är utmattade, skadade och försämrade njurar efter bara några års liv.

Symptom kan vara att katten kissar småskvätter, kissar bredvid lådan, orolig och det kan komma blod när den kissar. Förutom dessa symptom kan även rinnande ögon, stelhet i ländryggen och problem med vänster bakben förekomma.

Det är oftast ingen bakteriell infektion och därför hjälper inte antibiotika. Orsaken är inte riktigt känd och drabbar honor såväl som hanar. Det kan vara kristaller som ansamlats i blåsan och orsakar symptomen.


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR BESVÄR I URINVÄGARNA

Dr. Reckeweg R 1, R18, 50 ml och vävnadssalt nr 9, 22 ml
R 1 understödjer ett friskt immunsystem och R 18 understödjer friska urinvägar och tillbakabildar kristaller. Vävnadssalt nr 9, Natriumphosphate, används när det har ansamlats för mycket syror i kroppen vilket orsakar stelhet och smärta i lederna (gikt).

Gör så här: 5 droppar av varje blandas i 10 ml rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta symptom ges medlen 5 gånger dagligen. Om katten dragits med symptomen mer än en vecka ger man 2-3 gånger dagligen.

OBS! Det är viktig att skilja en urinvägsinfektion från ett urinstopp. Hos en hankatt med ovannämnda symptom ska en veterinär alltid kolla om den har ett stop i urinröret (urinstopp). Detta är livshotande och behöver akut veterinärvård. Är det fallet så hittar veterinären en överfylld och spänd urinblåsa, katten mår dåligt, kan kräkas och är slö. En katt med ett urinstopp har också en urinvägsinfektion. Honkatter får inte så ofta ett urinstopp eftersom urinröret är större hos en honkatt.


REPRODUKTION
Mamma och barn. Internetbild
Honkatten blir könsmogen vid cirka 10 månaders ålder men bör inte paras förrän hon omkring 1-1,½ års ålder. Om hon inte skall användas till avelskatt är det humanast att kastrera henne. Hanen blir också i regel könsmogen vid 10 månader och humanast är att kastrera även honom om han inte skall användas i avel.  Det kan vara lite olika på individ och ras när könsmognaden sätter in.

Båda könen kan drabbas av nedsatt reproduktion vilket kan orsakas av brist på B1 som är viktig för bildning av steroidhormoner, viktig för normal tillväxt av foster. B3 och B5 är nödvändig för en normal hormonproduktion. E vitamin är viktig för fertiliteten och reglerar balansen mellan progesteron och östrogen. Järn är viktig under graviditeten. Zink är viktig för könsmognad, utebliven produktion av spermier och ägg, dålig spermiekvalitet, missbildade foster, spontan abort. Jod är viktig för utvecklingen av könsorganen. Selen bidrar till normal utveckling av foster. Kisel är viktig för livsdugligheten hos ägg och spermier samt för friska slemhinnor.


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR ATT 
UNDERSTÖDJA NORMAL REPRODUKTION 
Kolloidalt Silver 500 ml, VitoMIn Katt 130 g pulver och vävnadssalt nr 11, 22 ml
VitoMin Katt innehåller de näringsämnen som är viktiga för att kattens reproduktion skall fungera. KS är bakterie- svamp- och virusdödande i händelse av att katten skulle ha någon form av infektion. Vävnadssalt nr 11, Silicea, förbättrar förmågan för ett ägg att fastna i livmodern och för spermiernas livskvalitet.

Gör så här: VitoMin Katt doseras enligt rekommendation på förpackningen.  5 droppar av ävnadssalt nr 11, silicea, blandas i en tesked KS och ges 2 gånger dagligen direkt i munnen med en spruta.


HUD OCH PÄLS
Till minne av Tony
Pälsen skall vara frisk och glänsande vilket är ett tecken på att katten mår bra. En matt, tovig och illaluktande päls är ett varningstecken på att något är fel. Man bör också kunna utesluta att loppor och andra blodsugande parasiter inte finns på katten.

Regelbunden pälsvård är bra för kattens välmående genom att man minskar risken för ”hårbollar”, det håller huden frisk genom att cirkulationen i under huden stimuleras och man känner samtidigt över och förvissar sig om att katten inte har några onormala förändringar någonstans på kroppen. 


EGENVÅRDSPRODUKTER FÖR 
KLÅDA, EKSEM OCH EN FRISK PÄLS

Kolloidalt Silver 500 ml, Silver Lotion 250 ml, vävnadssalt nr 6, 22 ml och Dr, Reckeweg R 23 50 ml
Viktigt för en frisk hud och päls är rätt sorts foder, se förslag i början på inlägget. Vitaminer och mineraler är viktiga för frisk hud och päls. Om man har uteslutit parasiter så finns det många olika typer av hudsjukdomar och en håranalys kan klart visa orsak till olika symptom.

För utvärtes bruk, KS och Silverlotion. Man kan späda ut Silverlotion med KS för att få den ännu mer flytande och på så vis lättare att gnugga in i pälsen eller på trampdynorna.

R23 understödjer frisk hud. Vävnadssalt nr 6, Kalium sulfuricum understödjer utsöndring av toxiska ämnen som finns i underhuden, är verksam vid alla inflammationsprocesser i huden.

Gör så här: 5 droppar av varje blandas i 10 ml rent KS, ge katten direkt i munnen med en spruta. Vid akuta symptom ges medlen 5 gånger dagligen. Om katten dragits med symptomen mer än en vecka ger man 2-3 gånger dagligen. Det Kolloidala Silvret är också virus-, svamp- och bakteriedödande.


PARASITER
Allium Sativum, 90 tabletter
För att skydda katten för fästingar och andra parasiter fungerar Allium Sativum mycket bra. Allium Sativum är i tablettform och 1 tablett ges 1-2 gånger dagligen.

Örter som ingår i Allium Sativum är pepparmynta som är ramplösande, galldrivande, understödjer matsmältningen, lindrar vid katarrer. Citronmeliss) fungerar lugnande, för orolig mage, är virushämmande, sköldkörtelreglerande och slemhinnestärkande. Brännässla som är bra vid allergier, är inflammationshämmande och njurstärkande. Vitlök som är inflammationshämmande, leverskyddande, tumörhämmande, bakterie- och svampdödande, gör djuren oaptitlig för parasiter och blodsugare. Magnesium är njurstärkande och kramplösande.

Den lilla mängd vitlök som ingår i Allium Sativum orsakar inte förgiftning hos katten.

Källhänvisning: Four Paws, Five Directions – Cheryl Schwarts-DVM, Forums kattbok - Fernand Mèry, Kattens Hälsa – Dr Carol Osborne

En mycket sevärd studie om hur flera generationer katter förändrades på grund av dåligt foder. I en studie var det en grupp katter som utfodrades med två tredjedelar rått kött, en tredjedel av opastöriserad mjölk och torskleverolja,

Den andra gruppen fodrades med en diet på två tredjedelar kokt kött, en tredjedel opastöriserad mjölk och torskleverolja.

Katterna som matas en rå köttdiet var friska medan katterna matades den kokta köttdiet utvecklat olika hälsoproblem.

I slutet av den första generationen började katterna att utveckla degenerativa sjukdomar och blev ganska lat. I slutet av den andra generationen hade katterna utvecklat degenerativa sjukdomar i mitten av livet och började förlora sin samordning.

I slutet av den tredje generationen katterna hade utvecklat degenerativa sjukdomar mycket tidigt i livet och en del är födda blinda och svag och hade en mycket kortare livslängd. Många av de tredje generationens katter kunde inte ens producera avkomma.

Det fanns ett överflöd av parasiter och ohyra medan hudsjukdomar och allergier ökat från en förekomst av fem procent i normala katter till över 90 procent i den tredje generationen av bristfälliga katter.

Kattungar i den tredje generationen överlevde till sex månader. Skelettet blev mjuk och följsamt och katterna led av negativa personlighetsförändringar. Hanar blev foglig medan honorna blev mer aggressiv. Katterna led från de flesta degenerativa sjukdomar som uppstått inom humanmedicinen och dog ut helt av den fjärde generationen.